Stupnjevi

 A1 - Pripremni stupanjA2 - Temeljni stupanjB1 - Prijelazni stupanjB2 - Samostalni stupanjC1 - Napredni stupanjC2 - Vrsni stupanj
SlušanjePolaznik može razumjeti poznate riječi i osnovne fraze koje se odnose na njega, njegovu obitelj i neposrednu konkretnu okolinu, ako sugovornik govori polako i razgovijetno.Polaznik može razumjeti fraze i najčešće korištene riječi iz područja neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji, informacije vezane uz kupovanje, neposrednu okolinu, posao). Polaznik može shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih obavijesti.Polaznik može razumjeti glavne misli jasnog standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susreće na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Polaznik može razumjeti glavne poruke mnogih radijskih i televizijskih programa o tekućim događajima ili temama od osobnog i profesionalnog interesa ako su iskazane relativno polako i razumljivo.Polaznik može razumjeti duže govore i predavanja te pratiti čak i složenu argumentaciju ako mu je tema barem donekle poznata. Polaznik može razumjeti veći dio televizijskih vijesti i programa koji se bave tekućim događajima. Polaznik može razumjeti većinu filmova na standardnom jeziku.Polaznik može razumjeti dugačak govor čak i kad nije jasno strukturiran i kad veze među rečenicama nisu jasno iskazane, već se samo podrazumijevaju. Polaznik može bez prevelika napora razumjeti televizijske programe i filmove.Polaznik nema poteškoća u razumijevanju bilo koje varijante govornog jezika, bilo u izravnoj komunikaciji, bilo preko medija, čak ni kad se govori brzinom izvornog govornika, uz uvjet da ima vremena prilagoditi se određenom naglasku.
ČitanjePolaznik prepoznaje poznata imena, riječi i vrlo jednostavne rečenice, npr. na oglasima postavljenim na javnim mjestima, plakatima ili u katalozima.Polaznik može čitati vrlo kratke, jednostavne tekstove. Polaznik može pronaći određenu, predvidivu informaciju u jednostavnim, svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici i vozni redovi, te može razumjeti kratka, jednostavna osobna pisma.Polaznik može razumjeti tekstove koji su uglavnom pisani običnim jezikom ili jezikom svoje struke. Polaznik može razumjeti opis događaja, osjećaja i želja u osobnim pismima.Polaznik može čitati članke i izvještaje koji obrađuju suvremene probleme u kojima pisac zauzima određena stajališta ili izražava određena mišljenja. Polaznik može razumjeti suvremenu književnu prozu.Polaznik može razumjeti dugačke i kompleksne činjenične i književne tekstove te prepoznati stilske različitosti. Polaznik može razumjeti specijalizirane članke i duže tehničke upute, čak i kad se ne odnose na njegovo područje.Polaznik može bez poteškoća čitati sve vrste tekstova, uključivši apstraktne, strukturno ili lingvistički složene tekstove poput priručnika, specijaliziranih članaka i književnih djela.
Govorna interakcijaPolaznik može voditi jednostavan razgovor uz uvjet da je sugovornik spreman sporije ponoviti ili preformulirati svoje rečenice te da mu je spreman pomoći da izrazim ono što želi reći. Polazni može postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja o dobro poznatim temama ili da bi zadovoljio svoje neposredne potrebe.
Polaznik može komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Polaznik može sudjelovati u vrlo kratkim razgovorima premda obično ne razumije dovoljno da bi sam podržavao konverzaciju.Polaznik može se snalaziti u većini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje na kojemu se taj jezik govori. Polaznik se može, bez pripreme, uključiti u razgovor o temama koje su mu poznate, koje su od osobnog interesa ili se odnose na svakodnevni život (npr. na obitelj, hobi, posao, putovanja i tekuće događaje).Polaznik može komunicirati dovoljno tečno i spontano, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom. Polaznik može aktivno sudjelovati u raspravama unutar poznatih situacija obrazlažući i braneći svoja stajališta.Polaznik može se tečno i spontano izražavati bez vrlo očitog traženja odgovarajućih riječi. Polaznik može fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim i poslovnim situacijama. Polaznik može precizno izraziti svoje ideje i mišljenja te se svojim doprinosom spretno uključiti u raspravu drugih govornika.Polaznik može bez napora sudjelovati u bilo kakvom razgovoru ili raspravi uz dobro prepoznavanje i korištenje idiomatskih izraza i kolokvijalizama. Polaznik se može tečno izražavati i precizno prenositi i finije nijanse značenja. Ako ipak naiđe na problem, može se povući i preformuliranjem izražaja zaobići prepreku toliko spretno da to bude neprimjetno.
Govorna produkcijaPolaznik može koristiti jednostavne fraze i rečenice da bi opisao gdje živi i osobe koje poznaje.Polaznik može koristiti niz fraza i rečenica da bi jednostavnim jezikom opisao svoju obitelj i druge ljude, svoje životne uvjete, svoje obrazovanje te svoje sadašnje ili prethodno radno mjesto.Polaznik može jednostavno povezivati rečenice kako bi opisao doživljaje i događaje, svoje snove, nade i težnje. Polaznik može ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove. Polaznik može ispričati priču ili prepričati sadržaj knjige ili filma te opisati svoje reakcije.Polaznik može jasno i podrobno govoriti o mnogim temama vezanim uz područje vlastitoga interesa. Polaznik može objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke raznih pristupa.Polaznik može iznijeti jasan, podroban opis složenih činjenica, povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i zaokružujući izlaganje odgovarajućim zaključkom.Polaznik može jasno i tečno iznositi činjenice ili argumente stilom koji odgovara kontekstu. Polaznik može učinkovito i logično strukturirati svoj prikaz na način koji slušatelju pomaže da uoči i zapamti glavne stavove.
PisanjePolaznik može napisati kratku, jednostavnu razglednicu, npr. poslati pozdrave s ljetovanja. Polaznik može ispuniti formulare osobnim podacima, npr. unijeti svoje ime, državljanstvo i adresu u hotelsku prijavnicu.Polaznik može pisati kratke, jednostavne biIješke i poruke. Polaznik može napisati vrlo jednostavno osobno pismo, npr. pismo zahvale.Polaznik može napisati jednostavan vezani tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa. Polaznik može napisati osobno pismo opisujući svoje doživljaje i dojmove.Polaznik može napisati jasan, podroban tekst o velikom broju tema s područja svog interesa. Polaznik može napisati sastav ili izvještaj prenoseći informaciju ili navodeći razloge za ili protiv određenog stajališta. Polaznik može napisati pismo u kojemu jasno izražavam značenje koje osobno pridajem određenim događajima i iskustvima.Polaznik može se izraziti jasnim, dobro strukturiranim tekstom te obrazlagati svoja stajališta. Polaznik može pisati o složenim temama u pismu, sastavu ili izvještaju naglašavajući ono što smatram važnim. Polaznik može odabrati stil koji odgovara čitatelju kojemu je to namijenjeno.Polaznik može napisati jasan, tečan tekst primjerenim stilom. Polaznik može pisati složena pisma, izvještaje ili članke u kojima je određena tema jasno i logično iznesena kako bi primatelj mogao uočiti i zapamtiti bitne stavove. Polaznik može pisati sažetke i prikaze stručnih ili književnih djela.