Predavači

Naši su voditelji tečaja iznimno motivirane osobe za rad kako s odraslima tako i s djecom. U naš smo tim izabrali samo one koji su spremni neprestano u sebe ulagati i koji su to svojim dugogodišnjim radom i iskustvom dokazali. Oni su kreativni i inovativni što dokazuje i činjenica da gotovo svi polaznici žele nastaviti tečaj upravo kod njih.

Svaki voditelj i svaka voditeljica tečaja ima svoju osobnu filozofiju poučavanja. Najbolje se to može opisati metaforama. Evo nekoliko primjera:

Menadžer

Menadžer nastoji stvoriti poticajnu radnu atmosferu, a ponekad to iziskuje i improvizaciju. Tako to čine i naši voditelji. Nastoje izbalansirati odnos poučavanja gramatike, komunikativnoga potencijala i zajedničkih promišljanja polaznika dovodeći ih do sve slobodnijih načina poučavanja. Najvažniji je čimbenik za uspjeh u nastavi i savladavanju stranoga jezika međusoban odnos između polaznika i njegova voditelja koji je kod nas uvijek pozitivan i poticajan.

Stručnjak

Nemoj misliti da stručnjaci sve gledaju s visoka i bez pravoga pristupa praksi. Suprotno je posrijedi. Oni vrlo dobro barataju činjenicama, terminologijom i metodikom, ali kako su kod nas neprestano uronjeni u praksu, svoje znanje pomoću sustavne prilagodbe uspiju bez poteškoća prenijeti na svoje polaznike. Sveobuhvatan pristup jeziku što uključuje i govor i pismo nastoje uklopiti u poučavanje i učenje.

Režiser

Dobro vidite – režiser! Ako misliš da ih samo ima u filmskoj industriji, varaš se. Svaki je voditelj tečaja djelomično i režiser. Nastoje biti u pozadini, ali sve konce držati u rukama. To znači da imaju ideju koju ti transparetno pokušavaju prenijeti. Učenje je jezika zajednički proces poučavanja i učenja. Dobit ćeš dovoljno prostora da ti se kreativnost može razviti, a upravo tu maštovitost osjete predavači-režiseri i nastoje je iskoristiti i utkati u nastavu da je učine zanimljivom i poticajnom.

Vrtlar

Kako uzgajaš biljke, tako odgajaš i dijete. Slično je i s poučavanjem jezika. Biljku pravilnim orezivanjem moraš usmjeriti, što činiš i s djetetom kad ga odgojem upućuješ pravom cilju. Voditelj tečaja videći se kao vrtlar prilazi poučavanju sasvim sustavno, ne želeći preopteretiti svoje polaznike. To je, naime, čest slučaj pogotovo na početnim stupnjevima. Takvim pristupom voditelji tečaja postižu prilično brze rezultate kod svojih polaznika.

Dakako, svakim se tim filozofskim pristupom vodimo u nastavi. Osmišljavamo ju neprestano međusobno surađujući. Spretnom organizacijom nastave i zanimljivim načinima poučavanja u tome i uspijevamo.

Zanima li te ovakav pristup nastavi? – Dođi!

Imaš kakvih pitanja? – Slobodno nas posjeti ili nam se obrati.