Francuski jezik

 

Kome je namijenjen tečaj?

Svakome.

Koliko traje tečaj?

Jedan modul traje najviše 60 školskih sati. Sveukupno ima 12 modula.

Ima li preduvjeta?

Za prvi pripremni stupanj nema. Za više stupnjeve moraš imati odgovarajuću razinu poznavanja jezika kako bi mogao bez poteškoća pratiti nastavu.

Što ćeš naučiti?

Nakon A1 moći ćeš...

 • pozdravljati
 • predstaviti sebe i druge
 • postavljati pitanja i pitati za cijenu
 • govoriti o svojim snovima
 • pitati za put i snalaziti se po gradu
 • govoriti o aktivnostima u slobodno vrijeme i svojim hobijima
 • pisati razglednice
 • govoriti o vremenu
 • prihvatiti ili odbiti poziv te napraviti termin
 • govoriti o svojem zanimanju
 • izreći koliko je sati
 • govoriti o svojem uobičajenom danu i aktivnostima tijekom dana
 • voditi kratke telefonske razgovore
 • opisati drugu osobu
 • izraziti svoj stav o odjeći
 • dati jednostavne savjete
 • naručiti hranu i piće u restoranu
 • opisati svoju okolinu te usporediti i izreći promjene

Nakon A2 moći ćeš...

 • opisati osobine svojih prijatelja i znanaca
 • usporediti tekstove i razgovarati o njima
 • razumjeti oglase za posao i sastaviti životopis
 • pisati formalno pismo
 • razgovarati o stranim zemljama i otkriti klišeje o strancima
 • iznijeti svoje mišljenje i osjećaje i obrazložiti ih
 • razumjeti brže govorene novinske emisije te dati svoje mišljenje o njima
 • dati kritički osvrt o filmu
 • izreći želje i nade, izreći pretpostavke
 • predstaviti odgledani film
 • prepričati neobične životne događaje iz vlastitog života
 • razumjeti tuđe argumente u raspravi i dati svoje
 • preporučiti što ili upozoriti koga na nešto
 • napisati oglas

Nakon B1 moći ćeš...

 • pitati za određene informacije
 • opisati ljudi i njihovo ponašanje
 • voditi jasno strukturirane telefonske razgovore
 • razumjeti složenije novinske i druge članke
 • upisati se na sveučilište
 • razumjeti radijske emisije
 • pisati pisma i poruke prijateljima
 • razumjeti iskaze različitih ljudi izrečene različitom brzinom i jasnoćom
 • izreći uzroke pojedinim događajima i koji će utjecaj imati
 • parafrazirati iskaze
 • upotrijebiti razne strategije za uočavanje bitnih informacija
 • voditi argumentirane razgovore o poznatoj temi
 • učiniti pretpostavke o budućnosti
 • napisati žalbu i druga službena pisma
 • izreći sumnja, želju, dvoju i sl. na različite načine
 • govoriti o vlastitom životu
 • rješavati složene probleme telefonom

Nakon B2 moću ćeš...

 • ispraviti pisma i druge pisane tekstove
 • predstaviti sebe na razgovoru za posao
 • detaljno opisati svoje osjećaje i mišljenje
 • razumjeti razgovore kod liječnika i primjereno odgovarati
 • iscrpno govoriti o različitim temama
 • napisati detaljan sažetak većeg teksta
 • usporediti stručne i literarne tekstove o određenim temama
 • izreći želje i namjere u raspravama
 • dati informacije o uvjetima rada i ugovora o radu
 • usmeno i pismeno prenijeti drugima ishode rasprave
 • napisati, izreći i braniti svoj stav pred drugima
 • birano upotrijebiti riječi kako bih precizno iznio svoje misli

Nakon C1 moći ćeš...

 • usporediti različite vrste tekstove iste tematike i sažeti ih
 • usporediti osobitosti različitih kultura
 • razumjeti duže izlaganje i voditi bilješke
 • analizirati polemičkih i provokativnih tekstova
 • voditi argumentiranu raspravu o znanstvenim i društvenim temama
 • napraviti detaljan ali kratak sažetak teksta
 • analizirati neku temu s različitih stajališta
 • pisati dopise državnim i javnim službama
 • javno nastupati pred skupinom ljudi upotrebljavajući biran jezik
 • braniti svoj stav i mišljenje pred drugima

 

 

Predbilježi se na tečaj francuskoga jezika

  *obvezno polje